Om oss - Oknö Stugförening

Till innehåll

Om oss

Stugföreningen
Oknö semesteranläggning invigdes 1950 och bestod av camping och ett antal uthyrningsstugor. Området ägs av Mönsterås kommun sedan 1946 och bland de små uthyrningsstugorna uppläts också arrendetomter till privatpersoner.

Så småningom fanns åtskilliga privata stugor och några personer tyckte att man skulle bilda en stugförening, som kunde representera stugägarna, när det behövdes.
Den 14 juli 1979 samlades stugägarna på planen framför logen vid Oknötorpet, och när man lämnade platsen någon timme senare, hade man skapat Storöns Stugförening. Dess förste ordförande blev Martin Marklund. Med vederbörligt tillstånd lades golv och byggdes scenen i logen. Den blev föreningens samlingslokal. Logen är uppförd 1891 men på annan plats. Den flyttades hit och användes till att börja med som foderförråd.
Föreningsmedlemmarna roade sig tillsammans på s.k. trivselkvällar, då man tog med sin kaffekorg och träffades vid den nybyggda dansbanan. Musiken exekverades av Stugbandet, som bestod av musikaliska stugägare. 1982-83 gick föreningen i spetsen för anläggandet av en småbåtshamn. Detta är Oknövikens båthamn.
Sommaren 1986 började "pappersexercisen" för utbyggnad av logen. På grund av byggnadens ålder måste även länsmuseet tillfrågas. Byggnadslov beviljades och arbetet startade. John Andersson blev huvudansvarig. Kostnaden beräknades till 30 000 kronor, vilket skulle motsvara materialkostnaderna. Summan överskreds med 10 000 kronor, men då hade man också anordnat ett minikök och klätt in väggarna med spånskivor.
Lokalen blev mer och mer attraktiv för bröllop och födelse- dagsfester och 1989-90 färdigställdes ett riktigt kök i den befintliga vagnboden till höger om själva logen. Golvet inomhus åtgärdades också. En större dansbana byggdes i juni 1992. Våren 1993 färdigställdes två toaletter inomhus - den ena handikappanpassad. Allt arbete från början till slut har utförts av föreningens medlemmar.
Kontrakt skrevs med kommunen och därmed är logen stugföreningens att vårda under sommarhalvåret. År 1996 inbjöds Lillöns stugägare att bli medlemmar och föreningen bytte namn till Oknö Stugförening. Fortfarande finns ett "järngäng" bland stugägarna, som arbetar för trivsel på Oknö. Det anordnas danser, grillkvällar, allsång och trubaduraftnar och allt är mycket välbesökt.
Välkommen att delta i våra evenemang
Du som är stugägare på Oknö
och Du som är turist på
Ostkustens Pärla - Smålands Riviera!
Oknö Stugförening önskar alla välkomna till Oknö!
Oknö Stugförening önskar alla välkomna till Oknö!
Tillbaka till innehåll