Oknö Stugförening

Till innehåll
Välkommen till Oknö Stugförening

Från 14 bofasta personer och tre torp har ön växt till 379 permanentboende och 622 bostadshus. Den lilla ön har nu över 20 km väg att gå, cykla eller åka bil på. Det kallar vi utveckling!
2023-12-03

Nu är granen på plats. Trevlig advent!
2023-11-09

Nu är i stort sett alla vägar på Oknö asfalterade. De återstående vägarna Äspeskärsvägen, Frugrundsvägen och Bligrundsvägen har nu fått ny beläggning.
Vägasfaltering på Oknö
2023-11-04

På Alla helgons dag ordnade Mathias Hultgren en samlingsstund vid Gamla färjeläget när det skymde. Med braskorgar, marschaller på bryggan och korv- och kaffeservering samlades ett 50-tal personer under några timmar. Oknö Stugförening sponsrade med marschallerna och Ivarssons begravningsbyrå med gravljus.
Tack Mathias för det fina initiativet!

Samlingsstund vid Gamla färjeläget på Oknö
Möte med Mönsterås kommun 2023-10-09

Stugföreningen har några tillfällen per år genomgång med Mönsterås kommun om aktuella frågor som rör Oknö.  Där behandlas trafiksäkerheten, frågor runt Kaffetorpet och en hel del övriga frågor om skyltning, kommande sophantering, parkslide mm

Ett förslag om ändrad parkering vid Gamla Färjeläget står det också om.

Anteckningar från senaste mötet hittar du under fliken ”Stugföreningen/medlemsinfo"
Hjärtstartaren som vi fick av Sjöräddningen på årsmötet är nu monterad och installerad vid Kaffetorpet. Den är alltså i funktion. Vi planerar en utbildning för medlemmar i HLR till våren.
Oknö hösten 2023

Nu är flytbryggorna upptagna för säsongen vid Kaffetorpet, Lillöbadet och Stenskärsbadet. Ni som vill vinterbada har som vanligt fortfarande möjlighet vid Talludden (Rotholmsbadet), Gamla färjeläget och vid hopptornet.
Missade ni inslaget från Oknö i fredags kväll (29/9) i programmet om insamlingen till världens barn 18.45? Kolla på SVT-play så får ni se ett 20-tal tuffa badare hoppa i det 12-gradiga vattnet. Hoppen gav nog mellan 15 000:- - 20 000:- till insmalingen. Ett 20-tal företag var med och sponsrade samt Oknö Stugförening. Tack till Mathias för det fina initiativet!
Asfaltering är nu gjord på vägen ner till Lakhamn, vid infarten till Kaffetorpets Camping och på parkeringen vid infarten till Kaffetorpet.
Väg Kaffetorpets camping
Ett hopp för världens barn!
Ett hopp för världens barn
I fredags 22/9 kom drygt 20-talet badare för att hoppa för världens barn. Varje hopp gav 50:- som ett antal företag kommer att sätta in till världens barn. Oknö Stugförening är också med och sponsrar.
SVT var där och spelade in, och inslaget kommer att sändas i samband med världens barn-galan 29/9 eller 7/10.
Förutom badarna var det en stor publik som beundrade badarna. Efteråt bjöds det på kaffe med dopp, korv och dricka.
Tack till Mathias för det fina initiativet!  
Ett hopp för världens barn!
Årsmöte Oknö Stugförening 2023-07-23

I söndags hade Oknö stugförening årsmöte. Ett drygt 40-tal medlemmar hade kommit till föreningens lokal Kaffetorpet.

Förutom årsmötesföhandlingar bjöds det på kaffe med hembakt.

Under årsmötet framförde man ett tack till den familj som skänkt årets julgran. Föremingen hade också fått en pengagåva från en mångårig medlem, som man köpt en parksoffa för.

Under mötet överlämnade Alf Jacobsson en hjärtstartare från Sjöräddningssällskapet RS Mönsterås.  

Styrelsen består av Karin Nilsson (sekreterare), Lizette Nilsson (kassör), Ingemar Alexandersson (fastighetsansvarig) Krister Kronzell (samordnare) och Mathias Hultgren och Berit Allander-Roos. Suppletanter är Kent Bengtsson och Monica Rylander. Läs verksamhetsberättelsen 2022-2023 här...
Årsmöte 2023
Loppisen 22 juli är inställd!

Den utannonserade loppisen är inställd p g a för få anmälningar.
Loppis 22 inställd!
Oknöfestivalen 1 juli 2023
Lördag 1 juli var det fullt av aktiviteter och musik över hela Oknö. Stugföreningens del av festivalen var att hålla i det som hände vid Kaffetorpet under eftermiddagen.
Det kom säkert över 1 500 personer till Kaffetorpet och besökarna bjöds på uppträdande av Christina Lindberg och Lasse Sigfridsson och därefter spelade Bennys Orkester. Det var 60 år sedan Bennys startade, så det blev något av en jubiléumsspelning.
Dessutom hade Stugföreningen satt upp Café Kaffetorpet. Där serverades smörgåsar och minst tio sorters hembakat. Cafépersonalen hade fullt upp under de fyra timmarna man hade öppet.
En Bingopromenad med extra fina vinster fanns det också möjlighet att gå, och cirka hundra personer gick promenaden. Nu fortsätter bingopromenaderna som vanligt på torsdagar t o m 10 augusti.
Oknöfestivalen 1 juli 2023
Midsommarfirande på Oknö

På midsommarafton ordnade Oknö Stugförening och Kaffetorpets Camping midsommarfirande. Midsommarstången kläddes och restes med hjälp av både vuxna och barn. Ringdanserna avlöste varandra och för sång, musik och lekledning stod Thomas Hagman och Ingemar Alexandersson. Drygt 400 personer hade kommit till Kaffetorpet i ett strålande väder. Förutom danser ordnades det med säcklöpning för de yngsta. Dessutom var Lions Club där med både Ållotteri och Chokladhjul. Vann man inget så fanns det möjlighet att köpa godis från en godisvagn.
På midsommardagens kväll var det Musik-Quiz vid Kaffetorpets lilla scen där 100-talet personer var med och tävlade.
Midsommarfirande på Oknö 2023
Blomlådor/farthinder
Nu är blomlådorna utsatta på Oknö. Ett säkert sommartecken. Syftet är att hjälpa till att få en lugn trafikrytm och samtidigt bidra till att ha lite levande blommor på några ställen.
Alvinssons har hjälpt oss med att sätta ut de nio lådorna som vi disponerar och Elgerums Handelsträdgård har gjort planteringarna.
Med önskan om en skön och trafiksäker sommar!
Oknö Stugförening  
Blomlådor Oknö 2023
Cykelfest

Lördag 3 juni var det cykelfest på Oknö. Vilket härligt gäng vi blev - stort tack till alla som var med och bidrog till denna fantastiska kväll!

Cykelfest 3 juni - klicka för fler bilder!
Bryggpremiär

Nu är bryggorna ilagda för säsongen vid Lillöbadet, Kaffetorpet och Stenskärsbadet. Ett tack till Mönsterås kommun och ett extra tack för den nya rampen till bryggan vid Kaffetorpet! Välkomna till årets premiärdopp!

Observera att från 1 juni är det ändrade hastigheter: 40 km/tim på hela Oknö (förutom 30 vid förskolan) och 30 km/tim vid bron-Oknö krog.

Bryggpremiär på Oknö 2023!
Gåva till Oknö Stugförening
 
Gertrud Magnusson har under många år uppskattat Oknö med dess natur, luft och sköna bad. Hon är i sin stuga på Lillön så mycket hon kan. I samband med sin 90-årsdag skänkte hon en summa till Oknö Stugförening att användas till något för Oknö. Stugföreningen köpte en soffa till Kaffetorpet för pengagåvan och Gertrud invigde soffan i söndags (14/5). Stugföreningen framförde sitt tack till Gertrud och i samband med överlämnandet drack man elvakaffe. Gertrud berättade många trevliga minnen som hon har från Oknö under 70-års tid.
 
Välkomna att se och sitta på soffan i sommar, som kommer att placeras intill scenen/dansbanan!

På bilden till höger ses Gertrud i soffan tillsammans med Stugföreningens styrelse. Sittande från vänster: Ingemar Alexandersson, Gertrud Magnusson, Krister Kronzell. Stående från vänster: Lizette Nilsson, Mathias Hultgren, Berit Allander-Roos.
 
Saknas från styrelsen: Karin Nilsson och Kent Bengtsson.
Gåva från Gertrud Magnusson till Oknö Stugförening
Valbogsfirande på Oknö 2023
 
I ett vackert kvällsväder välkomnades våren på Kaffetorpet.
 
Över 300 personer hade mött upp, och man underhölls från scenen av Monsterblåset från Mönsterås musikskola. Lotterier, kaffe, korv, dricka mm fanns att köpa. Fyra eldkorgar med värmande lågor inramade samlingen. Mathias Hultgren berättade om sina minnen från Oknö och gjorde reklam för den kommande Oknöfestivalen 30 juni  - 1 juli. Det hurrades för våren med en trumpetfanfar som avslutning.

Valborgsfirande 2023 - Klicka för fler bilder...

Härlig gemensam städdag!

Vilken härlig städdag vi fick med underbart väder! Städområdena blev Lillöbadet, busshållplatsen och kanotuthyrningsområdet, Oknövägen längs First Camp på båda sidor samt strandremsan nära Ramsö. På Storön städades runt hela ön längs med stora vägen och vid stränderna.
Vi fyllde ett antal plastsäckar med skräp och drog ihop rishögar, som kommunen senare hämtade upp. Totalt var det c:a 20 pigga städare som bidrog till en ytterligare miljöförbättring på Oknö. En trevlig avslutning med samling vid Mathias kiosk på Gamla Färjeläget där Mathias bjöd på korv, kaffe och vatten/läsk. Stort tack för detta och till alla som medverkade!

Städdag på Oknö 22 april 2023

Tomter vid Kaffetorpet
Frågan om tomter vid Kaffetorpet har varit uppe tidigare bl a 2019 – 2020. Vi fick då många synpunkter från våra medlemmar och tog då initiativ till en enkät där man fick ge sin syn till kommunen på detta. Enkätsvaren skickades in till kommunen, för att ge kommunen en bild av synpunkterna då. Någon återkoppling om resultatet fick vi aldrig.
Nu har förslaget om tomter vid Kaffetorpet skrivits in i kommunens förslag till översiktsplan 2040, fortsättningsvis ÖP 2040.
I ÖP 2040, nämns Oknö på sidan 65, där det föreslås en mindre sammanhängande bebyggelse vid Kaffetorpet.

P-plats Stenskärsbadet
Parkeringsplatser på Oknö
Nu har kommunen med hjälp av Alvinssons gjort en ny parkering vid infarten till Kaffetorpet efter mångas önskemål. Dessutom har P-platsen vid Stenskärsbadet grusats av och gjorts större.


P-plats Kaffetorpet
Ny skylt över Oknö uppsatt
Lätt att hitta rätt på Oknö!
Nu finns en skylt över Oknö uppsatt på Kaffetorpets gavel. Det ger en bra översiktsbild över Storön, Lillön och Ramsö. Tack till Mönsterås Kommun för skylten!
Oknö Stugförening

Ny skylt på Oknö
Fyr i dagsljus/mörker
Fyren fixad
Nu lyser fyren mitt emot Stenskär (Carl-Antons fyr) igen. Tack till bl a Kommunen och Sjöräddningen som fixat att Mönsteråsviken nu åter har en fungerande fyr!
Se fyrbilder i ljus och mörker.

Ny skylt på Oknö
Ny skylt och siktröjning på Oknö
Nu finns den nya skylten över Oknö uppsatt vid brofästet, med markering om badplatser, vandringsleder, toaletter mm (se bild).
Under oktober och november kommer kommunen att genomföra kantklippning och siktröjning av växtlighet vid vägarna på Oknö.
Se gärna på kommunens hemsida vad som gäller. Länk här...


Nu när 30 km/h skyltarna är uppsatta vid Oknö naturförskola, gäller det att alla respekterar den hastigheten!
Följ oss på Facebook
Oknö Stugförening önskar alla välkomna till Oknö!
Oknö Stugförening önskar alla välkomna till Oknö!
Tillbaka till innehåll